I alla år, åtminstone under det moderna samhället sett till politiken, har höger-vänster-skalan varit det verktyg man använt för att placera de politiska partierna. Men kommer den att leva kvar?

Det talar för och emot den traditionella skalan

Det var efter den franska revolutionen som vänster-höger-skalan togs i bruk. När talmannen för parlamentet samlade politikerna satte han socialisterna till vänster och konservativa och liberala till höger. Så föddes skalan.

Under hela 1800- och 1900-talet var det här sättet att mäta politiska partier det helt klart mest använda sättet. Men den här skalan kan komma att försvinna. Det beror bland annat på att partierna till vis del glider mer in i mitten. Socialdemokraterna har glidit mer mot mitten från sin vänsterposition, medan andra partier anses ha tagit sig från höger till mitten.

Samtidigt tillkommer nya partier. Sverigedemokraterna och andra högernationalistiska partier ritar om den politiska skalan. Bland annat med deras egen politik, men också att de splittrar tidigare liberalkonservativa samarbeten.

I Sverige har till exempel Alliansen splittrats. Det innebar att M och KD tog ett kliv högerut, och har inofficiellt tagit Sverigedemokraterna i hand. Samtidigt kan L göra samma sak, medan Centerpartiet å andra sidan verkar ta sig åt andra hållet, det vill säga mot den politiska mitten-vänstern.

Det här gör att en ny skala kommer bli aktuell. Det återstår att se vilken av de nya skalorna som blir mest användbar. Men med tanke på det nya politiska läget kommer det finnas stora möjligheter till att GAL-TAN-skalan tar över.