Möjligheten för att det ska komma in nya svenska partier i riksdagen är långt ifrån omöjlig. Men i och med det rådande politiska läget kan små partier komma att skrämmas bort.

Nya partier kan få det svårt

I och med Sveriges form av parlamentarism har det alltid legat öppet för små partier. Vänsterpartiet hade under stora delar av 1900-talet inflytande över budgeten, trots att Socialdemokraterna hade mellan 45-55 % i många val. Samtidigt hade Miljöpartiet 4,1 % i riksdagsvalet 2018 men fick ändå ett antal ministerposter.

Men trots en kultur av att småpartier har haft inflytande kan situationen för nya partier bli tuffare. Inte när det gäller att registrera sig, då fri organisationsbildning gäller i Sverige. Däremot har flera mindre partier det tufft.

I takt med att den politiska skalan målas om i Sverige får vissa av de mindre partierna det tufft. Liberalerna, som varit i politikens mitt, får det svårare att locka väljare när S och C tar många mittenväljare. Samtidigt får Miljöpartiet svårt att hitta väljare både till vänster och i mitten. Även Kristdemokraterna har sina jobbiga stunder om man kollar på opinionssiffrorna. Troligtvis eftersom SD och M tar de flesta väljarna högerut.