Det är mycket som styr hur ekonomin i ett land ser ut, och politiken är i allra största grad inblandad. Hur politiker väljer att styra landet påverkar välfärden. Just nu exempelvis befinner vi oss i en lågkonjunktur där inflationen bara stiger och stiger.

Många har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. Har du inte råd till dina fasta utgifter kan du vända dig till pantbanken om du har något av värde där hemma. Där kan du låna pengar genom att sätta saker i pant eller sälja värdefulla föremål.

Olika syn på ekonomi

Alla politiska partier i Sverige vill förstås att den svenska ekonomin ska vara välmående. Men exakt hur vi ska uppnå det skiljer sig mellan de olika partierna. Alla här överens om att inflationen måste stoppas men det är mycket möjligt att vi hade fått se ett annat tillvägagångssätt om vi hade haft en rödgrön regering.