När partierna som tidigare setts till vänster eller höger förändrats innebär det även förändringar för andra. Till exempel statsvetare och befolkningen som måste veta var de ska placera de olika partierna.

GAL-TAN på väg att ta över?

En del partier vill använda sig av den gamla vänster-höger-skalan. Det handlar inte minst om vänsterpartier, som fortfarande vill att en stark socialistisk rörelse ska existera. Men samtidigt är det väldokumenterat att många partier har tagit sig inåt mitten.

Det som troligtvis har förändrat det mesta är väljarnas och befolkningens åsikter i stort. I och med individualiseringen känner fler att de inte tillhör en traditionell grupp, till exempel arbetare, tjänstemän eller liknande. Då måste partierna anpassa sig till det och därför sägs det att höger-vänster-skalan börjar försvinna.

Istället finns GAL-TAN-skalan. Det handlar om GAL som står för Gröna, Alternativa och Libertära partier. Medan TAN står för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk. Det är en skala som passar i det nya politiska livet med fler högerextrema partier, och fler gröna och alternativa partier som kommer upp. Samtidigt pågår det också en debatt om att vänster-höger-skalan bör finnas kvar, men GAL-TAL ska vara som ett komplement.