Hur kommer det se ut med ideologier i framtiden? Att gissa hur utvecklingen kommer se ut är svårt, men det kan finnas vissa indikationer.

Kommer de gamla ideologierna finnas kvar?

Av allt att döma kommer en värld under 2121 också att ha kvar de gamla ideologierna, det vill säga socialism, liberalism och konservatism. De här tre tankesätten kommer troligtvis att förändras i en del länder, men ändå finnas kvar.

Varför? Först och främst beror det på att olika nationer är i olika stadier. I länder som Sverige kommer socialdemokratin kanske etablera sig ytterligare i mitten, medan socialismen kan bli ett verktyg i fattiga länder. Likt svenska arbetare och socialdemokrater använde sin politiska ideologi för att förbättra sina liv, kan det bli aktuellt i andra länder i framtiden.

Samtidigt handlar det om mode och inställningar. Under 2000-talet har individualiseringar etablerats på allvar, vilket innebär att de socialistiska partierna har fått det svårare. Färre har velat tillhöra en socioekonomisk grupp. Just det har varit kärnväljare för Socialdemokraterna sedan tidigare, vilket gör att de kan behöva förändras.

Något som i synnerhet kan förändra politiska partier och deras ideologier är opinionssiffrorna. Det är något som kan få partier att göra enorma förändringar. Till exempel när Liberalerna öppnade upp för att samarbeta med SD, något som fram till dess ansågs vara direkt omöjligt.

Nya ideologier kommer troligtvis tillkomma. Framför allt vad det gäller nya miljörörelser. Det här är något som redan sedan tidigare har funnits, men i takt med människors medvetenhet om deras miljöpåverkan kommer fler att engagera sig. Det intressanta i en sådan ideologi är om den tar ställning i den traditionella höger-vänster-skalan, eller om den riktar in sig på nya GAL-TAN-skalan istället.