Under århundradenas gång har de politiska ideologierna utvecklats. Men förutom att de internt har förändrats har även fler ideologier tillkommit.

Förändringar av existerande ideologier

Vad det gäller de tre klassiska ideologierna socialism, konservatism och liberalism har dessa sedan 1600-talet förändrats på flera olika sätt. Det kan dock bero på hur politiken i stort har förändrats. Att se liberala och socialister samarbeta kändes för 400 år sedan som en omöjlighet. Likadant att se konservativa och liberala bilda regering. Det är dock inget som är helt ovanligt i det moderna samhället.

Samtidigt har ideologierna förändrats, och framför allt går det att anse att vissa grenar inom respektive ideologi har tagit över. Inom den svenska socialismen är socialdemokratin den klart största genen sedan slutet av 1800-talet. De svenska Socialdemokraterna har dessutom en stor vana att sitta vid regeringsmakten. Men Socialdemokraterna 1891 och 2021 är två olika partier. En del anser att de är mindre progressiva, och har tagit ett tydligt steg in i mitten av den politiska skalan.

Liberala har på många sätt gjort stora förändringar med. Inte minst vad det gäller den ekonomiska politiken, något som dock kan anses vara klassisk liberalism. Ett exempel på 70- och 80-talet är Centerpartiet och Torbjörn Fälldin, där deras ideologi närmast liknade ett modernt socialdemokratiskt parti. Samtidigt är Centern i det moderna samhället ett av partierna som står längst till höger när det gäller den ekonomiska politiken. En tydlig förändring med andra ord.

Nya ideologier tillkom

Förutom att de tre traditionella ideologierna har förändrats har även nya tillkommit. Eller snarare att de har vuxit till sig under senare årtionden. Nationalism är ett exempel på en politisk ideologi som har funnits ungefär lika länge som liberalismen, socialismen och konservatismen. Däremot fick den inte samma starka fäste. Under 1930-talet växte dock nationalismen rejält, och förvandlades till fascism. Ett tankesätt som låg till grund för andra världskriget. Fascismen och högextrema värderingar är dessutom vanliga inslag i det moderna samhället.

Feminism är också en idélära som anses vara relativt ny inom det politiska. Den har dessutom kommit i flera vågor, och anses ha vuxit mer och mer. Feminismen är dessutom dagsaktuell då den utgör en kamp i de flesta länderna i världen mot patriarkatet. I flera länder finns det också olika typer av feministiska partier.